Slovník pojmů

Administrativní kontakt

Administrativní kontakt může měnit všechny údaje u domény, kromě jejího vlastníka. Můžete tedy upravovat sady DNS serverů, máte právo měnit registrátora domény a upravovat údaje administrativního kontaktu. Administrativní kontakt si nastavíte při registraci domény nebo jej můžete následně upravit ve správě domény.

Alias

Doménový alias je druhý název serveru, který nemá vlastní webový prostor, ale když ho zadáte do vyhledávače, dostanete se na webovou stránku, ke které alias patří. Doménu pro alias musíte mít taky zaregistrovanou, příkladem aliasu pro web ignum.cz je třeba ignm.cz.

E-mailový alias je druhý název schránky, jejíž pošta dochází do původní schránky. Hodí se vám, když například pořádáte kurzy a chcete mít pro ně zvláštní adresu. Například kurzy@reinerova.cz, zatímco ostatní pošta vám chodí na helena@reinerova.cz.

Anonymní okno

Režim internetového prohlížeče, díky kterému si můžete prohlížet webové stránky a stahovat soubory, aniž by se záznam o těchto aktivitách uložil do historie prohlížeče. Po zavření anonymního okna dojde k vymazání všech souborů cookies a dat ve formulářích. Díky tomu nemohou další uživatelé vašeho počítače sledovat vaši aktivitu na internetu. Pozor, anonymní režim není anonymní z pohledu prohlížených webů – ty vaši návštěvu zaznamenají.

Antispam

Program, který filtruje nevyžádanou poštu ve vašem e-mailu a chrání vás proti e-mailovým virům v přílohách zpráv.

Antivir

Antivir je software, který rozpoznává a odstraňuje počítačové viry a jiný škodlivý software (malware) z vašeho počítače a využívá k tomu dvou technik. První technikou je prohlížení souborů na místním disku s cílem najít řetězec, který odpovídá definici některého počítačového viru uvedeného v databázi. Druhou technikou je skenování za účelem detekce podezřelé aktivity počítačových programů. Tato technika zahrnuje analýzu zachytávaných dat, sledování aktivit na jednotlivých portech či jiné techniky.

AUTH-ID Heslo pro transfer

Heslo potřebné pro převod vaší domény k jinému registrátorovi. Rozhodnete-li se od nás z jakéhokoliv důvodu odejít, pošleme vám Auth-ID na e-mail. U nového registrátora přidáte do jeho systému svou doménu a vložíte do formuláře zaslané Auth-ID. Pro získání Auth-ID kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Blacklist

Takzvaná černá listina je seznam určitých adres (např. serverů), ze kterých je z nějakého důvodu blokováno přijímání dat. Například e-mailoví klienti (programy) na blacklist zařazují servery, ze kterých se rozesílá nevyžádaná pošta (spam). Černou listinu vytváří e-mailová aplikace automaticky, podle předem naprogramovaných pokynů.

Browser

Neboli webový prohlížeč je počítačový software, který slouží k prohlížení obsahu na internetu. Mezi prohlížeče patří například Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a Safari.

ccTLD Country code Top Level Domain

Národní doména nejvyššího stupně neboli první úrovně. Sdružuje domény jedné země, svrchovaného státu nebo závislého území. Název ccTLD je dvoupísmenný, často odpovídá kódu země, ve webové adrese jsou to poslední dvě písmena za tečkou (např. .CZ, .SK, .AT).

Centrální registr

Databáze doménových jmen s informacemi o jejich držitelích a dalších osobách. V Centrálním registru domén můžete tyto informace hledat obdobně jako v telefonním seznamu. Databázi spravuje sdružení nebo organizace dle TLD (doména nejvyššího řádu). Např. databázi pro národní doménu .CZ vede sdružení CZ.NIC, pro doménu .EU je centrálním registrem EURid.

Cloud

Cloudem se rozumí jeden či více vzdálených serverů, které přes internet poskytují určité softwarové služby či aplikace – například balík kancelářských programů (Microsoft 365) nebo úložiště (OneDrive). Dané aplikace (či hardware) si tak nemusíte pořizovat, jednoduše si je v potřebném rozsahu pronajmete. Řada cloudových aplikací je v omezeném rozsahu i zdarma (například G Suite).

CMS Content Management System

Neboli systém pro správu obsahu (také redakční systém) je aplikace, která vám umožní snadno tvořit a publikovat různé formy obsahu – například články nebo videa – na vašem webu. CMS je možné nainstalovat na server a využívat jej pro správu obsahu na vaší doméně. Ovládání CMS je snadné a zvládne ho i začátečník. Mezi oblíbené redakční systémy patří například WordPress nebo Joomla.

CNAME

CNAME (canonical name record) je záznam v zóně domény, který značí, že daný název je aliasem jiné domény a směřuje na stejný server. Typicky se používá pro servery známých služeb jako například záznam „www“. Takže adresa www.domena.cz směřuje na stejný server jako adresa domena.cz. Abychom při změně cílového serveru domena.cz nemuseli přepisovat i záznam pro www.domena.cz, nastavíme pro „www“ CNAME záznam směřující na domena.cz.

Cookies

Jedná se o krátký textový soubor, který se při návštěvě určité webové stránky uloží prostřednictvím internetového prohlížeče do vašeho počítače. Cookies vytváří server, na kterém je daný web umístěný. Do cookies ukládá server informace o vaší návštěvě – díky tomu si tak stránka pamatuje například vaše přihlašovací údaje, a tak se nemusíte při každé návštěvě znovu přihlašovat. Ukládání cookies zamezíte například používáním anonymního režimu.

Copywriting

Jinými slovy, psaní reklamních a marketingových textů (nejen) pro webové stránky. Dobrý text (copy) dokáže podpořit prodej vašich produktů nebo služeb a šířit povědomí o vaší značce. Proto se hodí základy copywritingu ovládat. V copywritingu se vedle stylistiky prolínají principy online marketingu, psychologie prodeje a základů SEO a UX designu.

Cron

Cron je plánovací nástroj, který v operačních systémech na bázi Unixu automatizovaně spouští příkazy, respektive procesy (jako skript, program a podobně). Slouží jako plánovač pravidelně se opakujících procesů (například zálohování během noci).

CZ.NIC

Zájmové sdružení právnických osob. CZ.NIC zabezpečuje provoz domény nejvyšší úrovně CZ a provádí osvětu v oblasti doménových jmen. Také se podílí na řešení problémů týkajících se internetové bezpečnosti.

Databáze

Systém souborů s pevnou strukturou záznamů navržený pro ukládání dat. Databáze vám umožňuje dotazovat se na data, měnit je, mazat a vybírat je rychle a v požadovaném formátu. Mezi databáze patří například MySQL, Postgre SQL, MS SQL či MariaDB.

Datacentrum

Datacentra slouží pro bezpečné ukládání dat na serverech. Standardně jsou vybavená klimatizací, záložními zdroji energie, protipožární technikou a zabezpečením proti přístupu nepovolaných osob. Servery jsou umístěné na takzvaném racku, kterých může být i víc, a disponují vysokorychlostním připojením k internetu.

Dedikovaný server

Jde o fyzický server ve vzdáleném datacentru, který provozovatel hostingu pronajímá výhradně jednomu zákazníkovi (v případě virtuálních serverů sdílí jedno zařízení více klientů). Dedikovaný server využijete v případě, kdy pro svůj projekt (například webovou aplikaci) potřebujete velikou výpočetní sílu, máte vysoké nároky na zabezpečení a potřebujete výkon serveru často škálovat.

Delegované doménové jméno

Registrované doménové jméno, o němž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóně CZ). Registrované doménové jméno nemusí být delegováno. Zrušení delegace nemá vliv na registraci doménového jména.

Den expirace

ímto dnem končí platnost vaší domény, tak jak ji máte předplacenou. Jedná se o den, který následuje za posledním dnem její platnosti. Pokud chcete doménu nadále používat, je nutné ji do tohoto data prodloužit. Pokud tohle datum náhodou prošvihnete, vaše doména je ještě dalších 30 dní v tzv. ochranné lhůtě, kdy je možné ji prodloužit. Jednodušší však je prodloužení před dnem expirace. Na toto datum vás včas upozorníme.

Den registrace

Den, ve kterém dojde k zaregistrování vašeho doménového jména (webové stránky) v Centrálním registru (sdružení CZ.NIC v případě národní domény .CZ).

DNS Domain Name System

DNS je hierarchický systém doménových jmen realizovaný DNS servery a protokolem stejného jména, se kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem jsou převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Jednoduše řečeno, my lidé rozumíme slovům a počítače zase číslům. Když zadáte vaši doménu, internet potřebuje vědět číslo. DNS proto převádí doménové jméno (webovou stránku) na IP adresu (jedinečné číslo pro síťové rozhraní v počítačové sítí) a naopak. DNS slouží také pro elektronickou poštu a IP telefonii.

DNSSEC Domain Name System Security Extensions

Systém doménových jmen (DNS), posílený o bezpečnostní prvek. DNSSEC vám poskytuje jistotu, že informace získané systémem DNS byly poskytnuté správným zdrojem a jsou úplné a neporušené. DNSSEC zajišťuje důvěryhodnost údajů získaných z DNS.

Když například nakupujete v e-shopu, zadáváte číslo své platební karty a nechcete, aby údaje padly do rukou někomu nepovolanému. I v tomto případě vám poskytuje ochranu DNSSEC.

DNS server nameserver, jmenný server

Server, který „překládá“ IP adresu na doménové jméno. Obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazená doménová jména. Jednoduše řečeno, my lidé rozumíme slovům a počítače zase číslům. Když zadáte např. vaši doménu, internet potřebuje vědět číslo. DNS proto převádí doménové jméno na IP adresu (jedinečné číslo pro síťové rozhraní v počítačové sítí) a naopak. Pro domény .CZ jsou jmenné servery součástí celé sady jmenných serverů.

DNS záznam

Záznam, který ukazuje, kam bude směřovat doména (webová adresa). DNS záznam také nastavuje, kam dorazí e-maily poslané na doménu. Existuje několik různých typů záznamů. Základní DNS záznam typu A směruje na IP adresu. Záznam typu CNAME směruje na doménové jméno. Na název e-mailového serveru pak směruje záznam typu MX.

Doména

Doménové jméno (internetová doména) je doména druhého stupně (SLD, Second Level Domain), tedy název před TLD (např. .CZ). Jedinečný název tvoří kombinace povolených znaků s maximální délkou. Pravidla, jak má doménové jméno vypadat, určují jednotliví správci TLD (u nás např. CZ.NIC). Doména je tedy vaše unikátní adresa, pod kterou budete vystupovat na internetu (např. josefnejaky.cz).

Doménový alias

Alias je doména bez vlastního webového prostoru směřující na web, ke kterému je tento alias zřízený a nastavený. Využijete ho například tehdy, když potřebujete, aby na vaši webovou stránku odkazovalo více domén. Když chcete zabránit přehmatům, kdy uživatel zadá jozefnejaky.cz místo josefnejaky.cz, doporučujeme vám zaregistrovat i doménu jozefnejaky.cz a nasměrovat ji na josefnejaky.cz. Pokud chcete využívat doménový alias, také ho u nás zaregistrujte. Někdy se místo doménový alias používá i pojem forwarding doména (přesměrování domény na jiný server).

Držitel, vlastník

Fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrované doménové jméno. Po dobu této registrace je oprávněná jej užívat a nakládat s ním. Pokud jste si u nás doménu zaplatili, jste držitelem vy. Pokud není v záznamu o držiteli vyplněný název společnosti nebo organizace, považuje se za držitele osoba, která podala žádost o registraci doménového jména. V opačném případě je tedy za držitele domény považovaná společnost nebo organizace.

E-mail na vlastní doméně

Služba, díky které získáte unikátní e-mailovou adresu. E-mail je součástí webového hostingu (pronájmu prostoru pro webové stránky na cizím serveru) nebo se poskytuje samostatně. Používání vlastního doménového jména v e-mailové adrese (to, co je za zavináčem) vám pomáhá budovat a posilovat vaši značku. S každou zprávou si vás zákazníci a klienti lépe zapamatují. Pro své kolegy či zaměstnance snadno vytvoříte e-mailové adresy a nemusíte řešit dostupnost volných e-mailových adres. E-mail na vlastní doméně působí profesionálně a je i mnohem bezpečnější než e-mail u bezplatných poskytovatelů e-mailů.

Expirace domény

Poslední den platnosti registrace, kdy doména obvykle přechází do stavu ochranné lhůty (u .CZ domén je to 45 dní). Po uplynutí ochranné lhůty je doména uvolněná k další registraci a pokud byla vaše, můžete o ni přijít.

EURID The European Registry of Internet Domain Names

Sdružení zvolené Evropskou komisí pro správu internetové domény nejvyšší úrovně .EU. EURid sídlí v Bruselu a řídí se podmínkami, které stanoví nařízení Evropské komise.

Fakturační kontakt

Fyzická nebo právnická osoba, které fakturujeme objednané služby. Tato osoba nemusí být nutně shodná s držitelem domény.

Firewall

Firewall je speciální hardwarové zařízení nebo software, který chrání počítač, server nebo celou počítačovou síť proti neoprávněným pokusům o průnik z internetu nebo nevyžádaným přístupům z jiných sítí.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) slouží pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační systémy. Používá se například při práci s daty na vzdáleném uložišti nebo při nahrávání dat na hosting. Je součástí webových prohlížečů nebo specializovaných programů.

FTPS

Jako FTPS, FTP/SSL nebo FTP se SSL/TLS označují různá rozšíření FTP protokolu, která se starají o bezpečnou a šifrovanou komunikaci – na rozdíl od klasického FTP.

Generická doména gTLD (generic TLD)

Obecná doména nespojená s konkrétním státem (například .ORG pro neziskové organizace, .COM, .INFO nebo .NET). Výjimkou jsou generické domény nejvyššího řádu .MIL a .GOV, které jsou z historických důvodů vyhrazené pro vojenské, respektive vládní počítačové sítě v USA.

G Suite

Sada kancelářských webových aplikací vyvinutých společností Google. G Suite využijete například pro tvorbu a správu textových dokumentů, tabulek a prezentací (Google Docs, Sheets and Slides), organizaci času (Google Calendar), provozování e-mailové schránky (Gmail) nebo jako datové úložiště (Google Drive). G Suite je provozován jako cloudová aplikace a v základní verzi je zdarma.

Google Analytics

Jde o nástroj společnosti Google, který vám umožní analyzovat chování návštěvníků na vašem webu a vytvářet statistiky například o počtu návštěv, konverzním poměru nebo okamžitém opuštění stránky. V základní verzi je Google Analytics zdarma – k získání statistik je potřeba založit si účet (můžete využít svou Gmailovou adresu) a vložit na web tzv. měřicí kód.

Hosting

Hosting (který dělíme na webhosting a mailhosting) je pronájem prostoru na internetu, kam nahrajete své webové stránky, nebo kde provozujete e-mailovou schránku na vaší doméně.

HTTP

Internetový protokol (Hypertext Transfer Protocol), který slouží mimo jiné pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zkratku http najdete před webovou adresou v příkazovém řádku prohlížeče. Oproti protokolu HTTPS je tato komunikace nešifrovaná a tedy méně bezpečná. Pro zabezpečenou výměnu dat na vašich webových stránkách proto doporučujeme pořídit si SSL certifikát, díky kterému bude váš web komunikovat přes HTTPS.

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

Protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. Využívá se především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci a důvěryhodnost přenášených dat a jejich integritu. Jsou to ta písmena, která najdete před webovou adresou v příkazovém řádku prohlížeče, např. https://www.domena.cz/. Oproti protokolu HTTP, kde komunikace informací probíhá otevřeně a kdokoliv si je může přečíst, se HTTPS komunikace děje šifrovaně. Předávané informace jsou tedy v bezpečí, protože si je může přečíst jen odesílatel a příjemce.

hoax

Jako hoax se označují klamavé zprávy, které na první pohled působí seriózně. Cílem hoaxu může být poškození dobrého jména jednotlivce, společnosti nebo například politické strany. Časté jsou také prosby o finanční pomoc. Hoax se k vám může dostat e-mailem nebo po sociálních sítích (Facebook, Twitter). Poznáte jej mimo jiné podle žádosti o hromadné rozeslání.

IMAP

IMAP je internetový protokol, který slouží pro vzdálený přístup k e-mailové schránce prostřednictvím e-mailového klienta. IMAP oproti jednodušší alternativě protokolu POP3 nabízí pokročilejší možnosti správy e-mailových zpráv ve schránce, jako např. práci se složkami a práci přímo na serveru. Díky protokolu IMAP můžete využívat Vaší schránku na vícero zařízeních bez toho, abyste viděli rozdílné informace.

IDN

IDN (Internationalized Domain Names) jsou doménová jména, která mohou obsahovat znaky národních abeced, v případě češtiny tedy písmena s háčky a čárkami. Doménové jméno s diakritikou můžete mít, když si pořídíte například doménu s koncovkou .EU.

IoT Internet of Things

Zkratka pro „internet věcí“. Jako IoT se označuje síť spojující elektronická zařízení, vybavená čipem a síťovým připojením (například spotřebiče, auta, průmyslová zařízení nebo senzory), mezi sebou a s „klasickým“ internetem. Díky IoT můžete například ovládat ledničku smartphonem nebo se napojit na kamerový systém ve své firmě.

IP adresa Internet Protocol address

Unikátní číslo, které slouží k jednoznačnému rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti. Pomocí IP (internetového protokolu) spolu komunikují všechna zařízení v internetu. Podle tohoto čísla poznají ostatní zařízení, že se jedná právě o váš počítač.

IPv4

Čtvrtá verze IP (internetového protokolu), která vznikla proto, že původní IP adresy přestaly stačit a byly zapotřebí nové číselné kombinace.

IPv6

Další verze internetového protokolu, vyvinutá na přelomu tisíciletí, aby poskytla ještě širší možnosti pro vytváření nových IP adres.

JOOMLA!

JOOMLA! [džumla] je redakční systém pro webové stránky (anglicky content management system, CMS), který vám umožňuje publikovat na internetu a intranetu. Jedná se o open source systém, to znamená, že je dostupný bezplatně. Joomla! podporuje zobrazování novinek, blogy, diskusní fóra, hlasování, kalendář, vyhledávání v rámci webového serveru, lokalizace, caching, indexaci stránek, RSS, tisknutelné verze stránek a vícejazyčné verze.

Kontakt

Záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v Centrálním registru. Kontakt může mít roli administrativní, technickou nebo může jít o držitele domény.

LAN

Lokální počítačová síť (anglicky Local Area Network, LAN) která pokrývá malé území (například domácnost nebo menší firmu). Mezi nejběžnější technologie dnešních LAN sítí patří Ethernet a Wi-Fi. LAN umožňuje využívat společné tiskárny, sdílet připojení k internetu a další služby (například e-mail nebo Peer-to-peer sítě).

Linux

Linux představuje jádro (kernel) několika operačních systémů. Jedná se o open source software, takže na rozdíl od operačních systémů jako Microsoft Windows či Mac OS je jeho zdrojový kód kompletně a volně k dispozici. Jedinou podmínkou pro jeho využívání je, že ten, kdo ho používá, upravuje a dál distribuuje, musí zároveň poskytnout zdrojové kódy. Mezi nejznámější distributory Linuxu se řadí SUSE, Ubuntu, Debian nebo Fedora.

MojeID

Služba, která umožňuje zřídit a spravovat elektronickou identitu uživatele. Díky ní si nemusíte pamatovat přihlašovací jména a hesla pro různé služby (např. e-shopy, online média, knihovny, obecní portály apod.). Využíváte tak jednu identitu a jedny přihlašovací údaje pro všechny weby, které tuto službu podporují. Služba moje ID je určená pouze pro přihlašování, nedochází k žádnému propojování mezi jednotlivými službami. Službu provozuje sdružení CZ.NIC.

Malware

Škodlivý software (z anglického „malicious software“) je program určený k vniknutí do počítačového systému nebo k jeho poškození. Pod označení malware řadíme například počítačové viry, trojské koně a vyděračské softwary (ransomwary).

Meta description (metapopis)

Metapopiskem se rozumí HTML kód, který informuje o obsahu konkrétní webové stránky. Ve výsledcích vyhledávání se metadescription zobrazuje pod odkazem na danou stránku. Uživatele můžete prostřednictvím metapopisku informovat o tom, co na stránce najde, a nalákat jej k prokliknutí. Metapopisek by neměl překročit délku 160 znaků – v opačném případě jej prohlížeč zkrátí a závěr vašeho sdělení se k uživateli nedostane.

Mikrocopy

Krátké sdělení, která uživateli pomáhají s orientací v klasické, webové či mobilní aplikaci, snižují jeho obavy (například z nákupu) a vedou jej k určité akci (vyplnění formuláře, objednání služby, nastavení parametrů produktu…). Jako mikrocopy se označují třeba nápisy na tlačítkách, chybová sdělení nebo popisky formulářových políček.

MySQL

MySQL je aplikace pro práci se záznamy ve webové databázi. MySQL umožňuje uložit informace (obrázky, texty, videa a další) spojené s hostovanými stránkami. Při návštěvě uživatele na webu internetový prohlížeč potřebné záznamy z databáze stáhne a zobrazí právě pomocí MySQL. Vložení nových informací (například fotografie) na web (nebo úprava či prohledávání stávajících dat) probíhá vždy přes databázovou aplikaci.

MS SQL Server

MS SQL Server je databázové úložiště, ve kterém jsou uložené informace (obrázky, texty, videa a další) potřebné pro provoz a správné zobrazení vašich webových stránek. Spojení mezi MS SQL Serverem (databází) a internetovým prohlížečem zajišťuje mimojiné aplikace MySQL.

MX záznam mail exchange record

Tento záznam oznamuje adresu a prioritu serveru pro příjem elektronické pošty pro danou doménu. MX záznam slouží k nasměrování e-mailů na konkrétní e-mailový server.

NSSET sada nameserverů

Soubor záznamů obsahující nejméně dva jmenné servery (nameservery) a nejméně jeden technický kontakt. NSSET je určen výhradně pro .CZ domény.

MICROSOFT 365

Microsoft 365 je produkt společnosti Microsoft, který obsahuje nejnovější verze aplikací Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive, Skype a další).
Na rozdíl od klasického Microsoft kancelářského balíku si tuto službu nekoupíte jednorázově na neomezenou dobu, ale předplatíte na určité období (měsíc, rok apod.) a pro určitý počet uživatelů. Díky internetovému úložišti OneDrive (min. 1 TB) máte přístup ke svým dokumentům a souborům odkudkoliv.

Operační Systém

Základní programová výbava počítače, která vám umožňuje ovládat počítač, vytváří stabilní rozhraní pro procesy, které v něm probíhají (API) a přiděluje jim systémové zdroje. K nejznámějším operačním systémům patří Microsoft Windows, Linux a Mac OS.

Phishing

Záludná technika, kterou se podvodníci snaží získat vaše citlivé údaje (přihlašovací údaje, hesla, čísla kreditních karet, rodná čísla apod.) a ty následně zneužít ke svému obohacení. Phishing má řadu podob. Časté je zasílání odkazů na falešné přihlašovací formuláře (podobají se formulářům bank, pojišťoven a dalších institucí). Podvodníci se citlivé údaje snaží od uživatelů získat vydáváním se za jejich přátele (například na sociálních sítích). Účinně se proti phishingu můžete bránit tím, že nikdy nikomu nesdělíte citlivé údaje a nepošlete svá hesla.

PHP

Programovací jazyk, který běží přímo na webovém serveru a podle určité akce uživatele na webu (například přihlášení se na Facebook) vytváří výsledný obsah stránky (například zeď s personalizovanými příspěvky). PHP se využívá na dynamických stránkách – obsah těchto webů se mění podle chování uživatele. Vedle sociálních sítí využívají jazyk PHP například e-shopy nebo vyhledávače.

Pravidla alternativního řešení sporů

Dokument vydaný sdružením CZ.NIC. Stanovuje pravidla pro alternativní řešení sporů vzniklých mezi držitelem doménového jména zařazeného v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně ccTLD .cz a třetí osobou, která napadá doménové jméno nebo jeho registraci. Pravidla alternativního řešení sporů umožňují mimosoudní řešení doménových sporů.

Pravidla registrace

Veřejně dostupný dokument, který má každý centrální registr pro správu příslušné TLD. Vymezuje podmínky, práva a povinnosti pro registrace doménových jmen nebo pro žádosti o takové registrace.

Přesměrování domény

Přesměrování domény znamená přesměrování vaší webové stránky nebo e-mailu. Znamená to, že uživatel bude po zadání adresy vašeho webu přesměrovaný na jiné webové stránky, které jste určili. Pokud napíše na e-mail cokoliv@josefnejaky, bude zpráva přesměrovaná do jedné konkrétní schránky (třeba recepce@josefnejaky.cz). Služba je dostupná jen u domén, které jste si u nás registrovali.

Převod domény (transfer)

Převedení domény od jednoho registrátora k jinému. Potřebujete k němu heslo pro transfer (Auth-ID). Bez něj není převod možný. Každá doménová koncovka má pro převod jiné podmínky. Například u .CZ domén stačí, když se obrátíte na naši zákaznickou podporu a my zařídíme zaslání Auth-ID na e-mail držitele. Potom nám Auth-ID předáte a my převod dokončíme.

Plugin

Rozšíření programu o určité funkce. Plugin (také zásuvný modul) nefunguje sám o sobě, ale jako doplněk konkrétního programu, například redakčního systému WordPress. Pluginy pro WP rozšíří možnosti vašich webových stránek o užitečné funkce, například registraci uživatelů, formuláře s vlastním designem nebo možnost vytvářet galerie obrázků. Příkladem pluginu pro webové prohlížeče je Adobe Flash Player, který jim umožňuje spouštět a přehrávat složité animace či videa.

POP3

Internetový protokol, který se používá pro stahování e-mailových zpráv z poštovního serveru. Má jednu nevýhodu, a to tu, že vám do e-mailového klienta (například Microsoft Outlooku) stáhne všechny e-mailové zprávy, které se na serveru nacházejí, včetně spamu. Je proto výhodnější používat protokol IMAP.

Poštovní klient

Program, který zajišťuje odesílání e-mailových zpráv a vybírání schránek, například Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird. Součástí poštovního klienta bývá adresář, díky kterému si můžete udržet přehled ve svých kontaktech a třídit je do seznamů.

Poštovní server

Zvláštní počítačový program, který doručuje elektronickou poštu z jedné schránky do druhé. Při vyhledávání vzdáleného serveru, kterému má předat zprávu, musí navázat spojení se systémem DNS. Od serveru DNS si vyžádá takzvaný MX záznam pro cílovou doménu, který obsahuje IP adresu počítače odpovědného za doručení pošty v této doméně.

PPC reklama

Z anglického pay per click („platba za proklik“). Jde o formu reklamy ve vyhledávačích (Google, Seznam) a zbožových srovnávačích, která se uživateli zobrazí ve výsledcích vyhledávání po zadání určitého klíčového slova. Jako inzerent neplatíte za zobrazení reklamy, ale za prokliknutí uživatele na svůj web. Výhodou PPC je přesné cílení na potenciální zákazníky a tedy i relativně vysoká míra konverze.

Prestashop

Program na vytváření e-shopů. Jedná se o open source řešení (je tedy volně a zdarma k dispozici) na bázi skriptovací technologie PHP a databáze MySQL. V současnosti využívá Prestashop okolo 250 tisíc e-shopů po celém světě.

PTR

Speciální typ záznamu zvaný reverzní záznam, který zajišťuje překlad z IP adresy na doménové jméno. Jeho funkce je tedy přesně opačná k A záznamu. Používá se především pro dvojitou autorizaci poštovního serveru. Správce serveru s jeho pomocí dokazuje, že má zajištěné směrování v obou směrech a nejedná se o napadený e-mailový server, který spamuje.

RAID

Technologie RAID slouží pro uchovávání dat na serverech. Jedná se o diskové pole (anglicky Redundant Array of Independent Disks), které za pomoci řadičů zabezpečuje koordinovanou práci dvou nebo více diskových jednotek. Tím se zvyšuje výkon serveru a jeho odolnost vůči chybám nebo ztrátě dat.

RDP Remote Desktop Protocol

RDP je protokol, který vám (prostřednictvím klientského softwaru, například Vzdálená plocha) umožní připojit se na dálku na cizí počítač nebo server. K připojení je potřeba mít nainstalovaný klientský software i na prohlíženém zařízení.

Registrátor

Společnost, která spravuje registrace internetových domén. Registrátor má přístup k centrálnímu registru domén a oprávnění zadávat mu požadavky na změny záznamů. Jakoukoliv změnu údajů spojených s vaší doménou můžete provést pouze prostřednictvím registrátora, například společnosti IGNUM.

Router

Zařízení (česky směrovač), které spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Router se liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdíl mezi fungováním routerů a switchů snáz pochopíte, když si představíte switche jako silnice spojující města v jednom státě a routery jako hraniční přechody mezi zeměmi.

Registrace domény

Proces získání vlastní webové adresy. Před registrací vám doporučujeme promyslet si domény, aby bylo snadno zapamatovatelné v souvislosti s vaší firmou nebo jménem. Doménu vám může zaregistrovat pouze některý z akreditovaných registrátorů (např. IGNUM). Ať už jste fyzická nebo právnická osoba, registrace vyžaduje poskytnutí jednoznačného identifikačního údaje (celé jméno držitele, adresa, e-mail, telefonní číslo a další informace dle pravidel příslušného TLD) a souhlas s Pravidly registrace.

Sada klíčů

Soubor záznamů (tzv. keyset), který obsahuje nejméně jeden DNS klíč a nejméně jeden technický kontakt. DNS klíč je určený k zabezpečené delegaci doménového jména pomocí technologie DNSSEC.

SEO Search Engine Optimization

Pojmem SEO („optimalizace pro vyhledání“) se rozumí soubor metod, které pomohou vašemu webu zlepšit pozici ve výsledcích vyhledávání (na Googlu, Seznamu a dalších vyhledávačích) a tím zvýšit jeho návštěvnost.

SERP Search Engine Result Page

Jedná se o stránku s výsledky vyhledávání, která se vám zobrazí po zadání určitého dotazu do internetového vyhledávače. Kromě přirozených výsledků (které odráží kvalitu dané stránky z pohledu vyhledávače) se v SERPu často zobrazují také PPC reklamy (sponzorované odkazy).

Server

Počítač nebo program běžící na počítači, který zajišťuje různé služby pro ostatní počítače připojené do sítě. Například zálohovací server slouží pro ukládání obsahu disků jiných počítačů pro případ havárie, MS SQL Server je určený pro provozování databáze.

Serverhosting

Umístění vlastního nebo pronajatého (dedikovaného) serveru do speciálních prostor, takzvané serverovny. Odtud je server připojený na internet a na něm jsou uložené například webové prezentace, které „visí“ na internetu.

SMTP

Protokol (anglicky Simple Mail Transfer Protocol), který slouží k odesílání e-mailových zpráv z jednoho serveru na druhý. SMTP patří mezi nejstarších aplikací, jeho původní forma RFC 821 vznikla už v roce 1982.

SOA záznam (Start of Authority Record)

SOA záznam je soubor informací, které zahajují zónový soubor každé domény. SOA záznam je důležitý pro správné fungování hostovaného webového serveru a změnu DNS záznamů.

Spam

Otravná a nevyžádaná zpráva, která vám přijde e-mailem, pokud nemáte nainstalovaný antispam. Původně se formou spamu šířila jen reklama po e-mailu, postupem času ale spamování proniklo i do dalších způsobů komunikace na internetu, například do diskusních fór.

Správce domény plátce

Ten, kdo má účet na DOMENA.cz a přístup k administraci domény. Správce domény nemusí být nutně shodný s držitelem domény.

Správce hesel

Jde o šifrovaný program (zpravidla webovou aplikaci), který vám umožní vytvořit pro každou stránku s přihlášením (e-mailová schránka, sociální sítě, internetové bankovnictví) jedinečné heslo a uložit jej. Tato hesla pak aplikace na jednotlivých stránkách vyplňuje automaticky, přičemž pro přihlášení do programu vám stačí zapamatovat si jediné (správcovské) heslo. Mezi oblíbené správce hesel patří např. KeePass, LastPass nebo Sticky Password.

SSH

SSH neboli Secure Shell je protokol, který umožňuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači pomocí šifrování přenášených dat. V počítačové terminologii se zkratka SSH používá jako název protokolu i jako název programu, který zprostředková­vá spojení. SSH je dnes nejčastěji používá pro vzdálenou správu serverů.

SSL certifikát Secure Sockets Layer

Sada klíčů s podpisem certifikační autority. která zajišťuje zabezpečenou a šifrovanou komunikaci mezi servery s webovou prezentací a internetovým prohlížečem pomocí protokolu HTTPS. Máte tak jistotu, že komunikujete s tím, s kým opravdu chcete a předávané informace nikdo “neodposlouchává”. SSL certifikát obsahuje šifrovací klíč, kterým jsou data bezpečně chráněná proti zneužití během přenosu po internetu. Je ideální např. pro e-shopy a další stránky, které získávají od zákazníků osobní údaje.

Subregistrátor

Partner oficiálního registrátora, který má přístup k jeho registračnímu systému, např. váš zaměstnanec nebo hostingová společnost. Pokud využíváte služeb registrátora a chcete provést nějaké změny (prodloužení domény, aktualizace údajů), mějte na paměti, že on o provedení změny musí požádat registrátora, protože sám přímý přístup do registru nemá. Pouze (akreditovaný) registrátor může vykonávat změny přímo v registru.

Technický kontakt

Osoba, která může u sady nameserverů provádět změnu, přidání nebo odebrání nameserveru z NSSETu, změnu, přidání nebo o­debrání technického kontaktu NSSETu a změnu sady nameserverů u doménového jména, které má přiřazený příslušný NSSET.

TLD Top Level Domain

Doména nejvyššího řádu, která se nachází na nejvyšším stupni doménového stromu. TLD je uvedena na konci doménového jména (např. česká doména .CZ). Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanovené internetovou standardizační organizací IANA. Národní TLD sdružují domény jednoho státu (např. .CZ pro Česko). Generické TLD jsou obecné domény (např. .ORG pro neziskové organizace). Infrastrukturní TLD slouží pro vnitřní potřeby internetu (existuje pouze .ARPA). Geografické TLD jsou domény z jednoho města, z jedné provincie, v jednom jazyce (např. .LONDON).

Transfer, převod

Převedení domény od jednoho registrátora k jinému. Potřebujete k němu heslo pro transfer (Auth-ID). Bez něj není převod možný. Každá doménová koncovka má pro převod své vlastní podmínky. Například u .CZ domén stačí, když se obrátíte na naši zákaznickou podporu a my zařídíme zaslání Auth-ID na e-mail držitele. Potom nám Auth-ID předáte a my převod dokončíme.

TTL Time to Live

TTL je parametr, kterým se označuje maximální doba, po kterou je možné v mezipaměti (cache) DNS uchovávat data – zpravidla jde o 24 hodin. Právě nastavení TTL mj. určuje, kdy u vašeho serveru dojde k přepsání DNS záznamů a tím pádem i ke změně hostingových služeb.

URL

Unikátní adresa (Universal Resource Locator), která pomocí doménového jména nasměruje uživatele na konkrétní webovou stránku (například http://www.ignum.cz ).

Určený registrátor

Registrátor pro konkrétní doménové jméno, konkrétní kontakt, konkrétní sadu nameserverů nebo konkrétní sadu klíčů. Je určený držitelem nebo technickým kontaktem. Každému registrovanému doménovému jménu, kontaktu, sadě nameserverů i sadě klíčů přísluší právě jeden určený registrátor, který je oprávněný měnit a upravovat údaje u těchto objektů. Určeného registrátora snadno zjistíte v WHOIS databázi.

UX design

Odvětví webového designu, které se zaměřuje na zákaznickou zkušenost (UX = user experience). Cílem UX designu je zvýšit mj. konverzní poměr webu a zákaznickou loajalitu k dané značce pomocí přístupnosti a vizuálních a interaktivních prvků. Principy UX designu staví na uživatelském výzkumu, psychologii prodeje, webové analytice a chování lidí na webu.

VDS (virtuální dedikovaný server)

Server, který funguje prakticky stejně jako dedikovaný server, ale jeho pořízení je výrazně levnější. Tato technologie umožňuje úplnou virtualizaci, tedy rozdělení serveru na několik virtuálních strojů, které může zákazník plně administrovat i konfigurovat. Činnost jednotlivých serverů je oddělená a virtuální prostředí se v podstatě neliší od skutečného dedikovaného serveru.

VMS (virtuální managed server)

Jako VMS se označuje vzdálený server v datacentru, který jeho provozovatel pronajímá za účelem hostingu. VMS sdílí jedno fyzické zařízení (server) s dalšími virtuálními managed servery. O zabezpečení a funkčnost VMS se stará provozovatel datacentra. VMS využijete u projektů, které mají vyšší výpočetní nároky (například provoz velkého e-shopu nebo webové aplikace), než jaké dokáže poskytnout běžný sdílený hosting.

virtuální server

Způsob propojení několika počítačů prostřednictvím veřejné počítačové sítě, díky kterému spolu mohou komunikovat, jako kdyby byly propojené v rámci jediné privátní (a tedy důvěryhodné) sítě. Při navazování spojení se totožnost obou stran ověřuje pomocí digitálních certifikátů, veškerá komunikace je šifrovaná, a proto můžeme takové propojení považovat za bezpečné.

Webhosting

Pronájem prostoru na cizím serveru, kde jsou uložené všechny soubory pro webové stránky. Pronajímatel serveru se také nazývá poskytovatelem webhostingu. Pokud chcete mít na internetu své webové stránky, musíte je umístit na nějaký server. Abyste se ale dostali k samotnému obsahu webové prezentace, je potřeba mít zaregistrovanou internetovou doménu. Součástí webhostingu bývá technická podpora pro zákazníky. U solidních firem je tato podpora nonstop (např. IGNUM).

Webová prezentace

Druh jednoduché internetové stránky, na které můžete prezentovat například své služby, firmu, událost nebo produkt. Tvorbu jednoduchých webových prezentací v editoru nabízí také IGNUM prostřednictvím služby webová Vizitka.

WHOIS

Označení pro databázi (angl. Who is? Kdo je?), která slouží k evidenci údajů o držitelích internetových domén a IP adres. Každý správce národního TLD vede vlastní WHOIS server. V České republice spravuje veřejnou WHOIS databázi o všech .CZ doménách CZ.NIC. Najdete zde údaje o majitelích jednotlivých domén, identifikátory kontaktů i NS SETŮ.

Widget

Jde o vizuální interaktivní prvek, který zprostředkovává přístup k různým aplikacím a funkcím. Ve WordPressu můžete prostřednictvím widgetu přidat do postranního panelu například formulář pro sběr e-mailů, kalendář nebo galerii fotografií, aniž byste uměli programovat.

Wi-Fi

Tchnologie bezdrátového přenosu dat ve frekvenčním pásmu, které je Český telekomunikační úřad prohlásil za bezlicenční. Zkratka Wi-Fi pochází z anglického sousloví Wireless Fidelity a vznikla podle vzoru Hi-Fi (High Fidelity).

Windows

Windows je označení pro několik různých operačních systémů od společnosti Microsoft. Všechny operační systémy Windows mají narozdíl od operačních systémů na bázi Unix vždy grafické rozhraní. Aktuálními operačními systémy Windows pro vaše počítače jsou Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. Aktuálními operačními systémy pro webové servery jsou Windows Server 2012, Windows Server 2016 a Windows Server 2019.

Wordpress

Redakční systém, který umožňuje jednoduchou správu veškerého obsahu webových stránek pomocí aplikace, a to i bez znalosti programování. Lze jej využít pro účely firemní prezentace, osobního blogu nebo e-shopu. Nemusíte umět tvořit webové stránky pomocí jazyků HTML, SQL, PHP a dalších, jednoduše píšete a vkládáte obrázky, podobně jako v textovém editoru. K tvorbě a úpravě webových stránek tak stačí internetový prohlížeč na vašem počítači.

Zóna domény zónový soubor

Obsahuje jednotlivé DNS záznamy, které určují, na jaké servery domény směřují. Zóna domény je nezbytná pro správný chod každé domény a je vždy uložená na příslušných DNS serverech domény.

Žadatel

Fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci doménového jména.

Najděte si svou doménu

Domény, na jaké si vzpomenete – do 3 minut